خدمات ما ؛ راهکارهای نوین تجارت در عراق!


مختصری درباره عراق 
گروه الرافدین یک مجموعه از گروه شرکت های بین المللی عراقی است که در دیگر کشور ها از جمله ایران نیز دارای دفاتر کاری می باشد. این شرکت با هدف ایجاد شرایط مناسب توسعه تجارت و سرمایه گذاری و ارائه خدمات اداری و فنی و مهندسی تاسیس گردید و هم اکنون با برقراری روش های نوین و ابزار های مناسب به عنوان بزرگترین شرکت خدماتی در راستای اهداف و برنامه های فوق تبدیل گردیده است.
ما در نصرالرافدین تلاش داریم تا با شناسایی نیازها و بررسی فرصت های سرمایه گذاری در عراق ، زمینه مساعدی را برای شرکت ها و سازمان های علاقه مند به سرمایه گذاری در این کشور فراهم نموده و با محوریت عراق کلیه فرصت های سرمایه گذاری را از سراسر دنیا جذب نماییم.
این شرکت متشکل از 5 شرکت با نام های نصرالرافدین ، رفیع الصناعة ، سورالحدید و شفق الرافدین می باشد که هرکدام در قالب زیر مجموعه گروه در زمینه ای تخصصی فعالیت دارند.
پروژه های مابیشتر ...
شرکت های تابعهبیشتر ...
راهکارهای تخصصی ما
معرفی خدمات و راهکارهای ما
گروه الرافدین یک مجموعه از گروه شرکت های بین المللی عراقی است که در دیگر کشور ها از جمله ایران نیز دارای دفاتر کاری می باشد. این شرکت با هدف ایجاد شرایط مناسب توسعه تجارت و سرمایه گذاری و ارائه خدمات اداری و فنی و مهندسی تاسیس گردید و هم اکنون با برقراری روش های نوین و ابزار های مناسب به عنوان بزرگترین شرکت خدماتی در راستای اهداف و برنامه های فوق تبدیل گردیده است


 
گروه الرافدین یک مجموعه از گروه شرکت های بین المللی عراقی است که در دیگر کشور ها از جمله ایران نیز دارای دفاتر کاری می باشد. این شرکت با هدف ایجاد شرایط مناسب توسعه تجارت و سرمایه گذاری و ارائه خدمات اداری و فنی و مهندسی تاسیس گردید و هم اکنون با برقراری روش های نوین و ابزار های مناسب به عنوان بزرگترین شرکت خدماتی در راستای اهداف و برنامه های فوق تبدیل گردیده است


 
Content 5 ...
Content 6 ...


مخاطبین ما